tirsdag 4. april 2017

Moses del 2

Dette var ruta  Moses tok.

Moses og Israelsfolket dro fra Egypt, over Sinaihalvøya, dro gjennom det Rødehavet (Akababukten) til Horeb (Sinaifjellet)


Kartet nedenfor:
Fra Nuwaiba, over det Rødehav (Akababukten) ned til ørkenen Sur, til Mara der vannet var udrikkelig, til Elim som var en oase med tolv kilder, og sytti palmetrær, til Elim som var en oase med tolv kilder, og sytti palmetrær, de gikk forbi Jetros by, kom inn ørkenen Sin der fikk de Manna, til Refidim der de manglet vann, og de kjempet mot Amalek, og til slutt kom de til Horeb. (Sinaiberget)


2M 15:22f
I tre dager drog de fram gjennom ørkenen uten å finne vann.
 23 Så kom de til Mara. Men de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var beskt. Derfor ble stedet kalt Mara*.

2M 15:24f
 24 Folket knurret mot Moses og sa: Hva skal vi drikke?
 25 Da ropte han til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt. – Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem.

Satelittfoto

4M 33:9:
De drog fra Mara og kom til Elim.
I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og der slo de leir.

4M 33:10:
Så dro de fra Elim og slo leir ved Rødehavet.

2M 16:1
 1 Så brøt de opp fra Elim. Den femtende dagen i den andre måneden etter at de var dratt ut av landet Egypt, kom hele Israels barns menighet til ørkenen Sin, som ligger mellom Elim og Horeb


Manna i ørkenen Sin
2M 16:8
Og Moses sa: Dette skal dere få se når Herren i kveld gir dere kjøtt å ete og i morgen tidlig brød, så dere blir mette. For Herren har hørt hvordan dere knurrer og murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er ikke mot oss dere knurrer, men mot Herren.

2M 16:13
Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren.
Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. (Manna)

2. Mosebok 16: 13 – 35 Det er en historie som jeg synes forteller noe i denne sammenheng,
Gud sendte manna som mat til folket under ørkenvandringen. Da de kom inn i ørkenen Sin, etter utgangen fra Egypt, manglet folket  mat. Så opplever de at Gud sender denne mannaen, som en dugg som kommer ned fra himmelen hver natt, og legger seg utover ørkenen som et lag av rim.
De får beskjed av Moses om å samle opp dette rimet og lage brød av det, det står at de samlet så mye de trengte. Dette gjentok seg under hele ørkenvandringen i 40 år.
Denne mannaen er et bilde på Guds ord som vår åndelige mat under jordelivet her.
Men så vet vi at israelfolket blei lei av mannaen. I 4. Mosebok 21:5, sier folket: vi er inderlig lei av denne usle maten! De gjorde opprør mot Moses og ville ha kraftigere kost.

Kraftigere kost - men det er kun ordet om Jesus som frelser oss.
Johannes 8:31-32
Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.Moses og Israels-folket dro forbi Jetros by,
og Jetro kom til han med kona og sønnene, som hadde bodd hos Jetro da Moses dro til Egypt.  

2. Mos 18: 5-7
Nå kom Jetro, svigerfaren, til Moses med sønnene og konen hans, i ørkenen hvor han hadde slått leir ved Guds fjell.  6 Han sendte bud til Moses og sa: «Jeg, din svigerfar Jetro, kommer til deg med din kone og hennes to sønner.»  7 Da gikk Moses ut og møtte sin svigerfar, kastet seg ned for ham og kysset ham. Etter at de hadde hilst på hverandre, gikk de inn i telte

2. Mos 18.10
Jetro trodde på Abrahams Gud: Jetro sa: «Lovet være Herren som berget dere fra egypterne og farao, og som fridde folket fra egypterveldet! 11 Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder.

Jetro gir et råd til Moses
2. Mos 18:13
Dagen etter satt Moses og skiftet rett mellom folk, og de stod omkring ham fra morgen til kveld.
14 Da hans svigerfar så alt det han hadde å gjøre for dem, sa han: «Hva er det du påtar deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens hele folket står omkring deg fra morgen til kveld?»
21 Velg deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning! Sett dem til førere for folket, noen for tusen, noen for hundre,
24 Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. 25 Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger og førere for folket, noen for tusen, noen for hundre, noen for femti og noen for ti. 26 Og de skiftet rett mellom folk til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, og hver liten sak avgjorde de selv. 27 Så tok Moses avskjed med sin svigerfar.


 Jetros by, var det en brønn som ble kalt Moses kilden.

Nå er de kommet fram til Refidim, og der manglet de vann.
Da ble det et opprør mot Moses.

2M 17:1
Så drog hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin i dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir i Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke.

2M 17:3f
Men folket tørstet etter vann, de knurret mot Moses og sa: Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår buskap dø av tørst?
 4 Da ropte Moses til Herren og sa: Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steiner meg!

Her fikk de vann fra en klippe.

Der i Refidim er det en klippe som er splittet. Bildet til høgre er det vannerosjon

2M 17:6:
Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke.

Sal 78:15f
 Han kløvde klipper i ørkenen og gav dem å drikke som av store vanndyp.
 16 Han lot bekker springe fram av klippen og vann flyte ned som strømmer.
Gud gjorde dette flere ganger kan vi lese i Mosebøkene.

2M 17:8-12
Så kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sa Moses til Josva: Velg oss ut mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek! I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånden.

Josva kjempet mot Amalek.
Når Moses løftet staven fikk Josva  fremgang, men når Moses ble trøtt, og senket staven så fikk Amalek framgang. Da Moses ble trøtt måtte Aron og Hur holde oppe hendene hans.
Lukas 18,1  Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp


2M 19:1f
På tremånedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai ørken.
De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai ørken og slo leir i ørkenen. Israel leiret seg der midt imot fjellet.

Horeb (Sinaifjellet)


Politimannen Bob Cornuke, astronauten  Larry Williams, geologene Penny og Jim Caldwell, som jobbet mange år i Saudi Arabia, og barna deres dro til Sinai fjellet som ligger i Saudi Arabia (Jabel Al Lawz)
Bob Cornuke trodde at israelsfolket gikk på vestsiden  av Sinaihalvøya, og helt på sørspissen ved Tirana stredet, gikk de over. Det er mye ulendt terreng i området, spesielt når det gjelder bunnforholdene. Den engelske pastoren Ron Matsen, han trodde også at  israelfolket gikk over det Rødehavet på dette stedet.
Da de kom nærmere fjellet, så de varselskilt på arabisk og engelsk, det er ulovlig å ferdes i området ved Horeb. Dette er et påbud fra Saudiske myndigheter, de vill ikke ha forskere inn i området. https://www.youtube.com/watch?v=-mB5Aw14e4M

2M 24:4
Så skrev Moses opp alle Herrens ord. Han stod tidlig opp om morgenen og bygde et alter nedenfor fjellet og reiste tolv søyler for de tolv Israels stammer.

Her ser du alteret, og de runde søylene, som det blir fortalt om 2M 24:4Alteret der gullkalven stod,
og inne på alteret ser du oksen Apis, som var en guddom i Egypt


Dr. Roy Knuteson, tidligere professor i bibelsk arkeologi Northwestern College, Minneapolis.
Den synlige bevisene som nå er funnet er ganske overveldende. Det ser ut som det sanne Sinai fjellet til slutt er blitt oppdaget, sier bibelarkeologen Dr. Roy Knuteson.

Vandringen i ørkenen i 40 år
4. Mosebok står hele ørkenvandringen opptegnet. Mange av navnene er ikke finne i dag, men vi vet at de var ved Eson-Geber (Eilat) Vi tror også at disse speiderne , Josva og Kaleb, dro gjennom Negev ørkenen inn i landet Israel. Så vet vi at fjellet Hor ved Petra, i det førtiende året etter utgangen av Egypt, der døde Aron. Så gikk de utenom Edom, Moab og Amon. Ved nordøstlige delen av Dødehavet ved fjellet Nebo, der døde Moses. Han fikk se inn i landet, men kom ikke inn.


4. Mosebok står hele ørkenvandringen opptegnet. Etter Herrens befalinger skrev Moses opp de steder de dro ut fra på sine vandringer. I den første måned på den 15. dag dro Israel ut fra Ramses og leiret seg ved Sukott, deretter til Etam – Pi Hikariot – Migdal. Derfra gikk de gjennom det Røde hav. Etter tre dager i ørkenen stanset de ved Mara – Elim – deretter slo de leir ved det Røde hav.
Ørkenen Sin – Dofka – Alus  - Refidim – Sinai ørken – Leir foran Sinai fjellet en lang tid, deretter dro de til Kibrot Hatta’ava – Haserot – Ritma – Rimon Peres – Libna – Rissa – Kehelata – Sefer fjellet – Harada – Makkelot – Tahat – Tarak – Mitka – Hasmona – Moserot – Bene Ja’ahan – Hor Hagidad – Jotbata – Abrona – Esjon Geber – Ørkenen Sin i Kades – fjellet Hor i det førtiende året etter utgangen av Egypt, der døde Aron.
Sulmona – Punon – Obot – Lje Ha’abarim – Dibon Gad – Almon Diblatiama – Abarim fjellet ved Nebo, der døde Moses. Så stanset de ved Jordan midt i mot Jeriko.

1 Korinterbrevet kapitel 10.
Brødre, dette vil jeg at dere skal vite:
Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.  Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og de spiste alle den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus. 
Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. Disse hendelsene peker fram mot vår tid; de skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, som de hadde det. 

De som var over 20 år døde under ørkenvandringen, kun Josva og Kaleb overlevde.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar